سند چشم انداز 20 ساله برای وزارت نیرو تدوین می شود ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/06/02 اقتصاد.نیرو .سند چشم انداز. نیروگاه معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو اعلام کرد: کارگروهی برای تدوین سند چشم انداز 20 ساله وزارت نیرو تشکیل شده که در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور است.
به نوشته شماره روز شنبه نشریه برنامه چاپ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، علی عسکری افزود: بخشی از اهدافی که در قالب این سند تدوین می شود به برنامه پنجم توسعه تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: کمیته های کاری در وزارت نیرو شکل گرفته تا بتوانند در مورد تدوین برنامه پنجم اقدام های خود را دنبال کنند. کمیته های کاری مختلف در بخش های برق، آب و فاضلاب، امور اداری و مسایل فرابخشی کارها را دنبال می کنند.
عسکری در مورد علت خاموشی های اخیر و برنامه وزارت نیرو برای برون رفت از این مشکل، گفت: با توجه به ظرفیت های ایجاد شده برای تولید برق در کشور حدود 45 هزار مگاوات ظرفیت اسمی برای تولید برق نصب شده اما از این میزان حدود 37 تا 40 هزار مگاوات قابلیت ورود به مدار را دارد که می تواند تولید شود.
وی افزود: با ظرفیت یادشده اگر می توانستیم تولید انجام دهیم نباید در کشور دچار خاموشی می شدیم اما در سال جاری خشکسالی مزید بر علت شد و بخشی از ظرفیت نیروگاه های برق آبی ما که هر سال در مدار تولید برق بودند و در دوره پیک مصرف هم وارد مدار تولید می شدند، امسال از مدار تولید خارج شدند و ما از بخشی از این ظرفیت محروم ماندیم.
عسکری اظهار امیدواری کرد: با ظرفیت ها و سرمایه گذاری هایی که ایجاد می شود بتوان این ...

عناوین مهم خبری