آغاز تو زیع کود شیمیایی بین کشا ورزان مناطق گرمسیر لرستان

واحد مرکزی خبر شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲
تا کنون 48 هزار تن کود ونهاده های کشا ورزی در لرستان تامین شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزلرستان ، مسئول تامین وتوزیع نهاده های کشا ورزان لرستان گفت:با تامین کود و نهاده های کشا ورزان مناطق سردسیر، تو زیع این نهاده ها در شهرستانهای گرمسیر کوهدشت ،پلدختر ، چگنی و رومشکان شروع شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.