منصور لشکری قوچانی (تهیه کننده سینما)، علی اکبر ثقفی (کارگردان و تهیه کننده سینما)، شهرام خرازی ها (منتقد سینما) و محمدرضا ذوالفقاری (جامعه شناس فرهنگی) با حضور در خبرگزاری برنا، در میزگردی به بررسی و آسیب شناسی طرح درجه بندی سنی فیلم های سینمایی پرداختند.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا؛  طرح درجه بندی سنی فیلم های سینمایی بالاخره پس از سال ها بحث و بررسی به تازگی در کشور ما اجرایی شد که بلافاصله این طرح با انتقادات و حواشی بسیاری روبرو شد و بسیاری از کارشناسان از این طرح استقبال کرده و برخی نیز به انتقاد از کلیت آن یا نحوه اجرای این طرح پرداختند. در ادامه مشروح میزگرد خبرگزاری برنا با موضوع بررسی این طرح از زوایای مختلف را می خوانید.
درجه بندی سنی فیلم های سینمایی یک ضرورت فرهنگی است
محمدرضا ذوالفقاری:  در جامعه شناسی اعتقاد داریم کوچکترین نهاد هر جامعه خانواده است و خانواده اولین نهاد جامعه به حساب می آید که تولیدکننده فرهنگ است و ما به آن می گوییم فرایند جامعه پذیری، فرایندی که طی آن بچه هایمان را آماده می کنیم تا وارد جامعه بزرگ تر شوند. قطعاً در این شرایط ترجیح ما بر این است که افرادی سالم از لحاظ روانشناسی اجتماعی تحویل جامعه بدهیم. همانطور که هر 6 ماه یک بار کودکانمان را به آزمایشگاه می بریم تا بدن سالمی داشته باشند باید روان اجتماعی آنها را نیز مورد توجه داشته باشیم. فیلم نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در این بین می تواند مطرح شود و باید آن را در نظر داشته باشیم.
طرح درجه بندی سنی فیلم های سینمایی تقریباً در تمامی کشورهای توسعه یافته عملی شده و از دید من به عنوان یک جامعه شناس اجرای این طرح امروز یک ضرورت فرهنگی است و با وجود نقدهایی که به نحوه اجرایی شدن آن دارم فکر می کنم باید از اجرای این طرح حمایت کرد و نه تنها لزوم درجه بندی سنی در سینما احساس می شود بلکه این طرح را باید در تلویزیون هم داشته باشیم که فکر می کنم لزوم اجرای آن در تلویزیون بیش ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار