اعتمادآنلاین نوشت: معیارهای جهانی تشخیص فقیرترین کشورهای جهان نشان می دهد اتیوپی، اوگاندا، افغانستان، موزامبیک، ماداگاسکار، نیجریه، بورکینافاسو، مالی، مالاوی، چاد، زیمبابوه، گینه و رواندا جزو کشورهای فقیر جهان به شمار می روند.

ممکن است کشورهای فقیر جهان آن طور نباشند که شما تصور می کنید، اما اگر فکر می کنید بیشتر این کشورها یا جهان سومی هستند یا مشکل بدهی دارند، زیاد هم به بیراهه نرفته اید. کشورهایی نیز هستند که هم جهان سومی اند و هم بدهی دارند. البته اینکه فکر کنیم کشورهای فقیر همگی توسعه نیافته هستند نیز باوری غلط است. این باور منشاء تفکری است که کشورهای جهان سوم را توسعه نیافته می پندارد.
 به گزارش یواس اِی تودی،۲۵ کشور فقیر دنیا از این قرارند:
لیبریا، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۱۰ دلار
جمهوری آفریقای مرکزی، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۷۷۰ دلار
جمهوری دموکراتیک کنگو، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۸۷۰ دلار
نیجریه، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۹۹۰ دلار
مالاوی، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸۰ دلار
موزامبیک، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۲۰۰ دلار
سیرالئون، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۴۸۰ دلار
ماداگاسکار، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۱۰ دلار
کومور، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۵۷۰ دلار
توگو، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۶۲۰ دلار
گامبیا، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۷۰۰ دلار
گینه بیسائو، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۷۰۰ دلار
بورکینافاسو، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۱۰ دلار
اوگاندا، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۲۰ دلار
هائیتی، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۳۰ دلار
زیمبابوه، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۵۰ دلار
اتیوپی، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۸۹۰ دلار
چاد، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۲۰ دلار
رواندا، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۱۹۹۰ دلار
افغانستان، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۰۰۰ دلار
مالی، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۱۶۰ دلار
گینه، سرانه تولید ناخالص داخلی: ۲۱۸۰ دلار
بنین، ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار