تحصیل 40 هزار خارجی در دانشگاه های ایران

روزنامه جام جم چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴

عبدالحمید علیزاده، مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: حدود۴۰ هزار دانشجوی خارجی در کشور حضور دارند. وی با تاکید بر این که امسال 35 دانشگاه در بحث جذب دانشجویان خارجی فعال هستند، افزود: حدود ۲۸ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، 8000 دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی و 3000 دانشجوی خارجی در دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت تحصیل می کنند. علیزاده درباره گستردگی رشته های مورد تقاضای دانشجویان خارجی گفت: درحال حاضر می توان رسما عنوان کرد تقریبا در همه رشته هایی که یک فرد خارجی مجاز به تحصیل در آن است دانشجوی خارجی داریم. علیزاده گفت: خدمات تخصصی و فوق تخصصی آموزش عالی ایران به متقاضیان خارجی در سه بخش پذیرش دانشجوی خارجی، طرح های مشترک تحقیقاتی و ارتباطات از طریق پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان صورت می گیرد./ جام جم