ساعت 24-روز پنجشنبه گفت وگویی تصویری با محمود احمدی نژاد منتشر شد که بخش هایی از آن بسیار موردتوجه قرار گرفت؛ نه به دلیل مصاحبه با احمدی نژاد که این روزها در هر شبکه و رسانه و پلتفرمی دیده می شود، بلکه بیشتر به همان دلیل همیشگی؛ اظهاراتی که به شعارهای انتخاباتی بر زمین مانده می ماند و در نگاه مردم مدام حرف و عملش با یکدیگر در حال قیاس. او از حاکمیت رانده و از مردم مانده، تلاش دارد تا از آب گل آلود این روزها ماهی خود را صید کند.

احمدی نژاد در کلام همان احمدی نژاد سال۸۴ شده است. در شعار کم نمی گذارد. اظهاراتش تنه به تنه شعارهای انتخاباتی می زند که برای انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم به زبان می آورد. با این تفاوت که امروز و در این نقطه سیاهه اعمالش برای قضاوت، پیش روی مردمی قرار دارد که او در جای جای مصاحبه به آن ها اشاره می کند و حقوق آنان را یادآور می شود.
مرور کارنامه ۸ سال دولت «مهرورز»، تبیین اندیشه جریان متبوعش، نقد دولت وقت و البته دور فشرده و تازه مصاحبه ها با رسانه های داخلی و خارجی نشان می دهد که او می خواهد چیزی بیش از یک رییس جمهوری پیشین باشد؛ احتمالا هم داعیه رهبری یک جریان فکری-سیاسی را دارد و هم سهم خودش یا به عبارتی اندیشه و روش دولت داری متبوعش را از قدرت طلب می کند و حتما در مقابل نامه و نهی و رد صلاحیت کرنش نمی کند. این رویه را می توان به وضوح در آخرین مصاحبه ای که روز پنجشنبه از او منتشر شد، دید.
روز پنجشنبه گفت وگویی تصویری با محمود احمدی نژاد منتشر شد که بخش هایی از آن بسیار موردتوجه قرار گرفت؛ نه به دلیل مصاحبه با احمدی نژاد که این روزها در هر شبکه و رسانه و پلتفرمی دیده می شود و نه به دلیل سوالات مصاحبه کننده که مهدی نصیری، سردبیر پیشین روزنامه کیهان پرسید و اتفاقا در جای جای مصاحبه همدلی و همراهی ویژه ای با رییس دولت نهم و دهم داشت، بلکه بیشتر به همان دلیل همیشگی؛ اظهاراتی که به شعارهای انتخاباتی بر زمین مانده می ماند و در نگاه مردم مدام حرف و عملش با یکدیگر در حال قیاس. او از حاکمیت رانده و از مردم مانده، تلاش دارد تا از آب گل آلود این روزها ماهی خود را صید کند.
از حسن ظن به سوءظن
مصاحبه با نگاهی به پیش از انقلاب اسلامی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار