یک فعال سیاسی گفت: قاچاق کالای مشابه با کالای داخلی، کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، بوروکراسی، مقررات و ضوابط قانون کار و دارایی و خرید کالای خارجی توسط دستگاه های اجرایی از مشکلات تولید داخلی است.

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا با بیان این که «نیاز است تا تولید داخلی به بخش تحقیقات و دانشگاه ها متصل شود»، اظهار کرد: به هر میزانی که تولیدکنندگان بخش تحقیقاتی خود را تقویت کنند و دانشگاه ها به صنعت وصل شود، به همان میزان کیفیت تولید افزایش می یابد.
وی ادامه داد: ضرورت دارد تا سرمایه گذاری جدی در بخش تحقیقات انجام شود. 150 هزار نفر از کارگران کارخانه هواوی در بخش تحقیقات و 50 هزار نفر در بخش تولید فعال هستند یعنی دو سوم نیروهای این کارخانه در بخش تحقیقات مشغول هستند و همین مساله نشاگر اهمیت بخش تحقیقات برای افزایش کیفیت محصولات است. این در حالی است که در ایران اهمیت کافی به تحقیقات برای افزایش کیفیت تولید داده نمی شود. آموزش نیروی کار هم راه دیگری برای افزایش کیفیت تولید داخلی است.
این فعال سیاسی با بیان این که «کمک دولت به تولیدکننده برای افزایش کیفیت تولید منجر به کاهش واردات خواهد شد»، تصریح کرد: اگر کالای با کیفیت تولید شود، دغدغه مردم هم برای استفاده از کالای داخلی از بین می رود؛ البته برای استفاده از کالای داخلی به فرهنگ سازی و آموزش هم نیاز است.
ترقی همچینین یادآور شد: قاچاق کالای مشابه با کالای داخلی، کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، بوروکراسی، مقررات و ضوابط قانون کار و دارایی و خرید کالای خارجی توسط دستگاه های اجرایی از مشکلات تولید داخلی است. گاهی بانک ها و تامین اجتماعی به خود اجازه می دهند که یک کارخانه با دویست کارگر را به خاطر یک میلیارد تومان بدهی تعطیل کنند. دستگاه قضایی نیز برای شکایت یک کارگر از کارفرما، مدیر کارخانه و کارآفرین را محاکمه می کند که این عامل هم می تواند منجر به تعطیلی کارخانه شود، در حالی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار