به مهندس صنایع یا مهندس مکانیک گرایش خودرو فارغ التحصیل از دانشگاه شریف یا تهران نیازمندیم.
اطلاعات تماس
ایمیل jahaxxxxxxxxxx (نمایش کامل)

سرخط اخبار