کاربران خبرآنلاین نظر دادند: شروط موفقیت دریافت مالیات از خانه های خالی چیست؟

خبر آنلاین چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۱
برخی کاربران خبرآنلاین درباره دریافت مالیات از خانه های خالی عنوان می کنند که این طرح به شرطی اثرگذار است که برای دور زدن قانون، جرایم سخت و پشیمان کننده برای آن در نظر بگیرند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، با توجه به افزایش نرخ اجاره بها در سایه رکود خرید و فروش، در حال حاضر پیشنهاداتی در خصوص دریافت مالیات بر عایدی مسکن، دریافت مالیات از خانه های خالی و تشویق مالیاتی که قراردادهای دو ساله امضا کنند، از سوی کارشناسان ارائه شده است. در این شرایط، این سوال مطرح است که آیا دریافت مالیات از خانه های خالی که طرحی با قدمت بیشتر از سایر طرح هاست، می تواند بحران رشد لجام گسیخته اجاره بها را برطرف کند؟ کاربران خبرآنلاین در این خصوص دیدگاه جالبی داشتند.
یکی از کاربران خبرآنلاین در این خصوص نوشت: «کسی دیگر در مسکن سرمایه گذاری نمی کند. »
کاربر دیگری که نام خود را «صاحب خانه» عنوان کرده، تصریح کرد: «بنده صاحب خانه هستم و اگر قرار باشه، مالیات بدم هیچ مشکلی ندارم. فقط این مالیات رو می کشم رو پول پیش و یا کرایه مستاجر؛ به همین سادگی. در هر صورت این پول مالیات نهایت از جیب مستاجر تامین می شه. »
«وحید» در واکنش به اظهارنظر این کاربر متذکر شد: «برادر وقتی خونه ات رو اجاره بدی، دیگه لازم هم نیست مالیات بدی براش. وقتی مالیات می دی که خالی باشه! چیو می کشی رو اجاره خونه؟ »
«مازیار» نیز عنوان کرد: «شما لطف کنید مالیات را بکشید رو ودیعه و اجاره، باز مالیات بیشتری باید در سال آینده پرداخت کنید. »
«مریم» یکی از کاربران یادآور شد: «شما اجاره رو زیاد می کنی قصاب محلم می گه اجاره زیاده می کشه رو قیمت گوشت. نانوا می کشه رو قیمت نان. حقوق بگیر میکشه رو قیمت حقوقش و الی آخر. آخر سر دودش تو چشم خودت هم میره. خیلی خوشحال نباش که مثلا می تونی هرکاری می خوای بکنی و کسی جلودارت نیست. آخرش همه ضررها به خودت هم برمی گرده دوست ...

سرخط اخبار