به گزارش تیتربرتر؛
مناطق وولتا آبایو و پارتیدوی کوبا به خاطر شرایط ایده آل برای کشت توتون مرغوب اعتباری افسانه ای یافته اند .
کاشت ، داشت ، برداشت ، رسش و مهارت پیچیدن سیگار برگ کوبا که نسل به نسل انتقال یافته و بدقت پرورش یافته مظهر هنری هنری است که متفقا شاهکارهای منحصر به فردی در شکل ، بافت ، اندازه ، عطر و طعم تولید می کند .
بیان لذت هابانوس با کلمات قریب به محال است . بهترین شیوه آنست که ذائقه خود را پرورش دهید تا جذبه کشیدن سیگار برگ کوبایی را دریایبد .

سرخط اخبار