2 کارشناس سیاست خارجی تاکید کردند قطعنامه اخیر شورای حکام یک گام بسیار تعیین کننده برای ایجاد همبستگی میان کشورها در جهت محدودسازی موقعیت ایران محسوب می شود و اهمیت سیاسی آن نباید نادیده گرفته شود.

گروه سیاسی خبرگزاری فارس- 30 خردادماه بود که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک جلسه حضوری قطعنامه جدید علیه ایران صادر کرد که از جوانب متعددی محل مداقه، بحث و بررسی ناظران داخلی و بین المللی است. 
مقامات آمریکایی و اروپایی پس از انتشار این قطعنامه تمام تلاش خود را برای پراهمیت نشان دادن آن صرف کردند ولی دیپلمات های ایرانی ضمن اعتراض به آن، سعی کردند که آن را کم اهمیت جلوه دهند.
آنچه این قطعنامه را پراهمیت می کند، اولا اولین اقدام ضد برجامی اروپا پس از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک است که در قالب این قطعنامه انجام شد. به نحوی که علی رغم غیرالزام آور بودن، اما عده ای آن را گام اول اروپا برای خروج مرحله ای از بجام و بازگرداندن برخی تحریم های شورای امنیتی می دانند.
ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران و همچنین ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در میزگردی که در خبرگزاری فارس برگزار، شد، به بررسی ابعاد پیدا و پنهان این قطعنامه و تبعات و الزامات پاسخ به آن می پردازند، که مشروح آن را در ذیل می خوانید:
فارس: اخیراً قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به تصویب رسیده است. برایان هوک مسئول میز ایران در وزارت امور خارجه آمریکا این قطنامه را مهم قلمداد کرده و در طرف دیگر سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان این قطعنامه را بی اهمیت دانسته است. ارزیابی شما از میزان اهمیت این قطعنامه چیست؟
متقی:  در سال ۲۰۰۳ که زمینه برای شکل گیری مذاکرات تهران به وجود آمد، این حساسیت و هراس وجود داشت که شورای حکام قطعنامه ...

عناوین مهم خبری