سرانه فضای ورزشی کشور به ۶۰ سانتی مترمربع نزدیک شد

خبرگزاری مهر چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵
به گزارش خبرنگار مهر ، خسرو ارتقایی عصر چهارشنبه که به منظور بازدید از چند طرح ورزشی و پیگیری روند ساخت آن ها به دامغان سفرکرده است در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه سرانه ورزشی کشور طی سال های اخیر به ۶۰ سانتی مترمربع نزدیک شده است، ابراز داشت: این مهم را مدیون کمک های مالی خیران ورزشی و اعتبارات دولتی هستیم که گر اعتبارات لازم به این حوزه تخصیص پیدا گند قطعاً به سرانه ورزشی کشور نیز افزوده می شود. وی بابیان اینکه سرانه ورزشی استان سمنان به نسبت در اختیار داشتن فضاها برای هر نفر یک مترمربع است، اضافه کرد: متوسط سرانه کشوری رقمی حدود شش دهم مترمربع را شامل می شود که مقایسه این عدد با استان سمنان این خطه از سرانه ورزشی مطلوبی برخوردار است و ازجمله رتبه های برتر کشوری به شمار می رود. وجود یک هزار طرح ورزشی در حال اجرا مشاور وزیر ورزش بابیان اینکه طبق برنامه های این وزاتخانه تا پایان سال جاری باید بیش از درصد طرح های ملی به بهره برداری برسد، ابراز داشت: هم اکنون حدود هزار طرح بزرگ و کوچک ورزشی سطح کشور در حال اجرا است که برخی از آن ها در مرحله پایانی کار یا تخصیص اعتبا ...

به گزارش خبرنگار مهر ، خسرو ارتقایی عصر چهارشنبه که به منظور بازدید از چند طرح ورزشی و پیگیری روند ساخت آن ها به دامغان سفرکرده است در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه سرانه ورزشی کشور طی سال های اخیر به ۶۰ سانتی مترمربع نزدیک شده است، ابراز داشت: این مهم را مدیون کمک های مالی خیران ورزشی و اعتبارات دولتی هستیم که اگر اعتبارات لازم به این حوزه تخصیص پیدا کند قطعاً به سرانه نیز افزوده می شود.
وی بابیان اینکه سرانه ورزشی استان سمنان به نسبت در اختیار داشتن فضاها برای هر نفر یک مترمربع است، اضافه کرد: متوسط سرانه کشوری رقمی حدود شش دهم مترمربع را شامل می شود که مقایسه این عدد با استان سمنان این خطه از سرانه ورزشی مطلوبی برخوردار است و ازجمله رتبه های برتر کشوری به شمار می رود.
۱۰۰۰ طرح ورزشی در حال اجرا
مشاور وزیر ورزش بابیان اینکه طبق برنامه های این وزات خانه تا پایان سال جاری باید بیشتر طرح های ملی به بهره برداری برسد، ابراز داشت: هم اکنون حدود یک هزار طرح بزرگ و کوچک ورزشی سطح کشور در حال اجرا است که برخی از آن ها در مرحله پایانی کار یا تخصیص اعتبار و مطالبات پیمانکار باقی ماندند.
ارتقایی بابیان اینکه تکمیل طرح های نیمه تمام ورزشی در اولویت وزارت ورزش و جوانان قرار دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه در استان سمنان نیز طرح های نیمه تمام وجود دارد لذا برای تسریع در تکمیل بر اساس شاخص ها و طرح ها اعتبارات استانی توزیع می شود.
وی بابیان اینکه افزایش نشاط اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان پیگیری می شود، افزود: به این منظور برای توسعه فرهنگ ورزشی که ازجمله برنامه های اصلی وزارت است ایجاد فضاهای ورزشی و توسعه ورزش همگانی در ...

سرخط اخبار