با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین و سهمیه بندی آن اعتراضاتی در نقاطی از کشور برگزار شد. این تجمعات با حضور معترضین به شکل مسالمت آمیز برگزار و در مواردی ائمه جمعه و مسئولان محلی هم در جمع آنها حضور یافتند. 
اما از عصر دیروز، عده ای از آشوب طلبان و اشرار با سوءاستفاده از محمل فراهم شده و با ایجاد بی نظمی، اخلال در رفت وآمد خودروها و به آتش کشیدن اموال عمومی زمینه انحراف در اعتراضات آرام مردم را فراهم کردند.

سرخط اخبار