همزمان با هفته نیروی دریایی، نشست خبری امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش شنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۹ در ستاد نداجا برگزار شد. امیر خانزادی، نیروی دریایی سپاه و ارتش را یکی ید واحد دانست و گفت ماموریت ها به صورت بسیار خوبی بین این دو نیرو تقسیم شده است و پیوستگی امنیت با اتحاد میان دو نیروی دریایی ارتش و سپاه برقرار می شود. در دریایی که نیروهای دریایی کشورهای متخاصم جولان می دهند این که بگوئیم نیروهای دریایی در ایران در آن حوزه چه کار می کنند حرف نادرستی است قطعاً این دو نیرو با حضور در آب های آزاد امنیت و اقتدار را برای کشورمان به ارمغان می آورند.
سرخط اخبار