به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ بهنام جو استاندار اردبیل در دیدار مشاور ارشد سازمان جهانی گردشگری با تاکید بر همکاری و استفاده از توان علمی و نیروی انسانی یونسکو در توسعه گردشگری استان اردبیل اظهار کرد: کارهای ویژه ای در حوزه گردشگری در استان انجام شده که پزشک آب درمانی یکی از این کارهاست..
مارچلو نوتریانی مشاور ارشد سازمان جهانی گردشگری هم ضرورت هماهنگی و استفاده از تمام ظرفیت های موجود از جمله بحث حمل و نقل، فرهنگ، سلامت، منابع انسانی و محیط زیست و نقش وزارت امور خارجه برای حصول موفقیت در حوزه گردشگری را خاطر نشان کرد.

سرخط اخبار