روستای نومل در نزدیکی شهر گرگان، دارای بیشترین کوره های آجرپزی به روش سنتی در استان گلستان است.نومل از گذشته محل داد و ستد و فعالیت کوره های آجرپزی بوده، و این روز ها پذیرای نیروی کار غیر بومی از جنوب ایران و مهاجران افغانستانی شده است. کارگرانی که برای بهبود وضعیت معیشت، رنج دوری از خانه، کاشانه و وطن را تحمل می کنند و در فصل گرما از صبح تا عصر مشغول کار در کوره های آجرپزی هستند.
سرخط اخبار