«حکومتداری اما اقتضائات خود را دارد و روند امور را عرفی می کند. همان گونه که دیگر کسی نمی گوید مالیات، حرام است و آن صدا فراموش شده و حالا نه تنها صحبت از مالیات است که از مالیات بر خانه های خالی به مثابه ابزار برای دخالت در بازار مسکن گفته می شود؛ آن هم به میزانی که عملاً طی چند سال سلب مالکیت می کند.»

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
مهرداد خدیر در یادداشتی در عصر ایران نوشت: «نمایندگان دورۀ جدید در مجلس شورای اسلامی برای این که نشان دهند تنها شعار نمی دهند و تنها به فکر تأمین مسکن خود نیستند، مالیات سنگینی برای خانه های خالی یا واحدهای مسکونی بلااستفاده تصویب کرده اند. این مصوبه البته هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و به نظر می رسد با ایرادات این شورا به صحن بازمی گردد و باید دید چگونه می خواهند ایرادات شورا را برطرف کنند.
عنوان رسمی مصوبه البته «اصلاحیۀ مادۀ ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم» است و به موجب آن «در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، اگر خانه ای خالی بماند در سال اول ۶ برابر مالیات متعلقه، در سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه مشمول مالیات می شود.»
این اصلاحیه با ۱۶۹ رأی تصویب شده و منظر تأیید شورای نگهبان است تا به قانون بدل و اجرا شود.
نمایندگان می گویند هدف آنان در وهلۀ نخست، کسب درآمد برای دولت نیست بلکه برآن اند انگیزۀ خالی نگاه داشتن واحدهای مسکونی را از مالکان سلب کنند تا ناگزیر شوند این خانه ها را به بازار اجاره عرضه کنند و بدین ترتیب نرخ اجاره کاهش یابد.
دکتر طبیبیان، اقتصاددان، اما معتقد است: «این اخذ مالیات نیست بلکه مصادرۀ تدریجی است و تلاش برای مقاومت در مقابل تورم و حفظ قدرت خرید را نمی توان جُرم تلقی کرد.» و می پرسد: «اگر به جای اجاره دادن خانۀ خود را بفروشند و پول خود را به ارز و سکه یا آپارتمان در ترکیه تبدیل کنند آیا کمکی به حال مستأجران یا منبع درآمدی برای دولت است؟»
نویسندۀ این سطور البته با اخذ مالیات بر خانه های خالی و دخالت حاکمیت و دولت موافق است چون ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار