در آستانه هفته دفاع مقدس، رهبر انقلاب به صورت ویدیو کنفرانس در جمع یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس حاضر و سخنرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در آستانه هفته دفاع مقدس، رهبر انقلاب به صورت ویدیو کنفرانس در جمع یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس حاضر و سخنرانی کردند. گزیده بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم به شرح ذیل است:
 - پیشکسوتان و رزمندگان کسانی هستند که از جان گذشتند، از آسایش، زندگی خانوادگی، پدر و مادر و فرزندان و در مواردی آینده، چشم پوشی کردند و همه داشته های خود را به مقابله با دشمن برای دفاع از اسلام، انقلاب و کشور و ناموس به میدان بردند.
- زمانی می توان عظمت کار رزمندگان را تشخیص داد که عظمت میدان مشخص شود و این با تعریف دفاع مقدس به دست می آید. چرا که دست تحریف در این زمینه وجود دارد و خطر آن موجود است.
- طرف اصلی ما در جنگ صدام و حزب بعث نبودند بلکه این ها عناصری بودند که در پشت آن قدرت هایی اصلی مانند آمریکا که از انقلاب ضربه خوردند یا برخی دیگر که از شکل گیری یک حکومت اسلامی در منطقه هراس داشتند هم حضور داشتند. از کشورهای اروپای غربی و شرقی گرفته تا شوروی.
- در داخل شرایط کشور در زمان جنگ طوری بود که دشمن را تشجیع به آغاز جنگ می کرد. وضع نیروهای مسلح خوب نبود، ارتش تازه از زیر یوغ فرماندهان طاغوتی خارج شده و سپاه هم اندکی بیش از یک سال بود که تشکیل شده بود.
- چند ماه بعد از شروع جنگ که در بین یگان ها بازدید انجام می دادم دیدم که تیپ زرهی ارتش به جای مثلاً دویست تانک، چهل و چند تانک دارد و سپاه هم به طور کلی فاقد امکانات بود و در این شرایط جنگ تحمیلی آغاز شد.
- امام در چنین شرایطی توانست آغاز و تداوم جنگ را زیر چشم و اراده خود پیش ببرد. برخی اظهار تعجب می کنند چطور یک روحانی پیر هشت وچندساله بتواند نیروها را ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار