فیلم/ حال و هوای پرسپولیسی ها قبل از آغاز بازی

مشرق نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۴
در ورزشگاه تختی پرسپولیسی های حاضر در ورزشگاه تختی جم پیش از آغاز بازی شعار قهرمانی سردادند.