دفتر مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل طی اطلاعیه ای در خواست کرد تا شرکت کنندگان در مراسم خواهر وی از ارسال گل و بنرهای تسلیت خودداری کنند.

به گزارش ایسنا، دفتر علی اکبر ولایتی از همکاران و آشنایان و دوستان شرکت کننده در مراسم ختم خواهر خود، درخواست کرد تا از ارسال تاج گل و بنرهای تسلیت در این مراسم خودداری شود.

سرخط اخبار