تهران- ایرنا- محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی در گفت وگو با روزنامه ایران گفت: یکی از روش های فرار یا کتمان درآمد واقعی، «کدفروشی» و ارائه صورتحساب ها و فاکتورهای صوری است. شرکت های کاغذی و صوری و همچنین شرکت هایی که کارت بازرگانی اجاره می کنند، ۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات شناسایی شده داریم که باید از ذی نفع اصلی دریافت شود.

روزنامه ایران ۶ مهر در گفت وگو با محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، نوشت:  پس از کاهش درآمدهای نفتی هم اکنون مالیات بالاترین سهم را درتأمین درآمدهای کشور برعهده دارد. این درحالی است که درکنار معافیت های مالیاتی گسترده، فرار مالیاتی نیز بخش عمده ای از درآمدهای قابل دریافت را کاهش داده است. براساس اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی، سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم. همچنین براساس گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از این منتشر کرده است، حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶۱ هزار میلیارد ریال به دست آمده است که این میزان به منزله از دست رفتن حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی و معادل ۳۵ درصد وصولی درآمدهای مالیاتی در سال مذکور است.
در همین راستا یکی از روش های فرار یا کتمان درآمد واقعی، «کدفروشی» و ارائه صورتحساب ها و فاکتورهای صوری است که سازمان امورمالیاتی «دستورالعمل رسیدگی به صورتحساب های غیرواقعی» را در انتهای شهریور ماه سال جاری ابلاغ کرد.
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی درگفت وگو با «ایران» در این باره گفت: برخی از شرکت های کاغذی که فعالیت اقتصادی ندارند تنها به فروش فاکتور خرید یا فروش به مؤدیان مالیاتی اقدام می کنند که این صورتحساب ها واهی و صوری است.
محمود علیزاده افزود: فعالیت این گونه شرکت های کاغذی در روند شفافیت اقتصاد خلل ایجاد می کند و موجب عدم شناسایی ذی نفعان واقعی می شود. درواقع این شرکت ها به جای فروشنده یا خریدار واقعی فاکتور صادر می کنند.
جریمه فاکتورهای صوری
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی درباره جرایمی که برای این شرکت ها و ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار