یگان های تابع نیروی زمینی سپاه شامل تیپ حضرت امام زمان ( عج )، لشکر ۳۱ عاشورا و گروه ۶۰ رسالت، رزمایش دفاع بیولوژیک را در قالب ۲۰۰ دستگاه اجرا می کنند. این افراد در کنار دیگر مدافعان سلامت، سراسر تبریز و به ویژه مناطق پرخطر اعلام شده را با محلول های خاص ضدعفونی می کنند.

سرخط اخبار