کل کل نکنیم چه کنیم؟

روزنامه ایران پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۰:۴۳

یوسف حیدری
گزارش نویس
عاشق کل انداختن هستند و اگر یک روز مراسم کل کل نداشته باشند، احساس کمبود می کنند. کل کل کردن برای آنها یعنی به کرسی نشاندن حرف خود. این را می توان از بحث های طولانی شان با دیگران یا حتی در خریدهای لاکچری، رانندگی های عجیب و غریب و... دید.
«اگر روی دنده لج بیفتم کل کل می کنم. کل کل کردن ذات نسل جوان است و جوانی را نمی توانی پیدا کنی که کل کل نکرده باشد.» این حرف های بهار است. دختر 29 ساله ای که همراه دوستانش برای تفریح به پارک آمده است. وقتی موضوع کل کل را با آنها مطرح می کنم به هم نگاهی می اندازند و با لبخند خاطرات مشترک کل کلی شان را مرور می کنند؛ بی هیچ حرفی و تنها با نگاه و لبخند. بهار یک دختر جاه طلب است. این را خودش می گوید و تأکید دارد باید در همه چیز برنده باشد و اگر احساس کند شکست خواهد خورد بازی را بهم می زند: «از کودکی دوست داشتم برنده باشم و از اینکه شکست بخورم، عصبانی می شدم. با همین روحیه بزرگ شده ام و گاهی برای برنده شدن هم کل کل های سنگینی با طرف مقابل می کنم. گاهی اوقات توی محل کار برای اینکه موفق باشم و به اصطلاح کل طرف مقابل را بخوابانم او را دور می زنم و سعی می کنم خودم به تنهایی آن کار را انجام بدهم. البته بعد از پیروزی پشیمانی سنگینی سراغم می آید و سعی می کنم ازدل طرف دربیاورم اما چه کنم که اگر کل کل نکنم می میرم.»
بهار درباره اینکه چرا اغلب جوانان اهل کل کل کردن هستند می گوید: «جاه طلبی و نشان دادن برتری جزو ذات و شخصیت هر جوانی است و اگر این دو خصلت را از جوان بگیری دیگر چیزی برای نشان دادن جوانی اش نمی ماند. جوان دوست دارد قدرت خودش را نشان بدهد و ثابت کند که در همه لحظه ها و ...