این اتوبوس ها در نقاط مختلف شهر و حتی نقاط کم برخوردار شهر توزیع می شود و بدین سبب ورود این اتوبوس ها رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.

سرخط اخبار