صندوق سیار اخذ رای با حضور در مناطق محروم جنوب پایتخت از جمله روستای کوره فرنگی در حاشیه شهرری، هموطنان حاشیه تهران را در سرنوشت خود سهیم کرد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار