با توجه به ورود ویروس کرونا به شهر رشت جهت پیشگیری از شیوع این بیماری، بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی با مواد و محلول های شستشو و ضدعفونی در پایانه مرکزی اتوبوس رانی رشت انجام می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار