تصاویری از مراحل ساخت مجسمه های یخی و آماده شدن برای جشنواره های زمستانه در چین را در این گزارش مشاهده می کنیم.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار