حضور غلامرضا نوری در دومین نشست آشنایی مدیران کل دولتی با سامانه قانون گذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی

خبرگزاری مجلس شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۷
حضور غلامرضا نوری معاون اجرایی رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین نشست آشنایی مدیران کل دولتی با سامانه قانون گذاری و نظارت مجلس شورای اسلامی از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.