عصر امروز چهارشنبه بیستم فروردین ماه سردار غلامحسین غیب پرور جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه مرکزی امنیتی امام علی(ع) از قرارگاه جهادی امام حسنی ها (مقابله با کرونا) در پایگاه شهید مدنی واقع در شرق تهران بازدید کرد.
سرخط اخبار