تامین نیاز شکر بازار در فارس

واحد مرکزی خبر چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۲
روزانه ۶۰۰تن شکر در استان فارس تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور گفت: روزانه ۶۰۰تن شکر در استان تولید می شود که پاسخگوی همه نیاز بازار است.
رستاد با بیان اینکه این میزان شکر در ۲کارخانه قند اقلید و فسا تصفیه و وارد بازار می شود، افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶هزار تن شکر در دو حوزه خانوار و صنف و صنعت توزیع شده است.
وی تصریح کرد: تعاونی ها، اتحادیه ها و فروشگاه های بزرگ برای تامین شکر خانوار به جهاد کشاورزی و سایر مصرف کننده ها هم می توانند به صنعت و معدن مراجعه و حواله شکر را دریافت کنند.