معاون وزیر ورزش می گوید به امید خدا تصویب اساسنامه توسط اعضای مجمع یک روز تاریخی برای فوتبال ایران خواهد بود.

به گزارش ایسنا، مهدی علی نژاد، معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان صبح شنبه در حاشیه برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به منظور تصویب اساسنامه اظهار کرد: خیلی خوشحالم که امروز بعد از مدت ها توانستیم مجمع فدراسیون فوتبال را داشته باشیم. فیفا ایرادهایی به اساسنامه فدراسیون فوتبال گرفته بود که بعد از رفت و برگشت های متعدد و نقطه نظرات ارائه شده، فیفا این اساسنامه را تایید کرد و امروز شاهد برگزاری مجمع هستیم.
او با اشاره به برگزاری مجمع به صورت مجازی ادامه داد: با توجه به اپیدمی ویروس کرونا در کشورس، راهی جز برگزاری مجمع به صورت وبینار نداشتیم. خوشبختانه این مهم در حال انجام است و امروز یک روز تاریخی به واسطه تایید اساسنامه توسط مجمع عمومی برای فوتبال ایران است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار