جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای سه شنبه ۶ آبان ٩٩ اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان از شبکه های آموزش، ۴ و قرآن و معارف به شرح زیر است:
شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت بدنی، از ساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه ای و کاردانش:
ساعت ٨ تا ٨:٣٠، الگو سازی انواع دامن کلوش - پایه ۱۰ رشته طراحی و دوخت و پوشاک - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا٩، آشنایی و طریقه استفاده از ابزار تراش - رشته تراشکاری - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۹تا۹:۳۰، تعمیر سیستم های برقی خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵، مبانی هنر های تجسمی- گرافیک - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰، دانش فنی- رشته الکترونیک- پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای
پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠، فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰، فارسی و نگارش پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰، مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰، بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰، فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰، مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰، آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰، علوم تجربی - درس مواد پیرامون ما پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰، علوم تجربی - درس تنظیم عصبی
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶، علوم تجربی - به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠، آموزش مجازی- تبیین راهنمای جریان تربیت و یادگیری در زمان شیوع بیماری کووید۱۹
متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰، زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠، زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار