«طرح نسیم مهر رضوی» در بیمارستان های درگیر موضوع کرونا به منظور امیدبخشی بیماران و افزایش انگیزه کادر درمان توسط خادمیاران رضوی در گرگان اجرا شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری