کاندیداهای هیئت فوتبال استان تهران مشخص شدند

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰
فدراسیون فوتبال لیست احراز شرایط مدیریتی کاندیداهای انتخابات هیئت فوتبال استان تهران را اعلام کرد.

- اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عباس تیموری دبیر هیئت فوتبال استان تهران در خصوص لیست اسامی تایید شده توسط فدراسیون فوتبال اعلام کرد: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای به هیئت فوتبال استان تهران مراتب احراز شرایط یا عدم احراز ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست هیئت فوتبال استان تهران را اعلام کرد.
بر اساس نامه دریافت شده لیست اسامی دارای شرایط مدیرتی به شرح ذیل می باشد:
1- بهزاد عباسی
2- حبیب الله ابوالحسن شیرازی
3- مهدی ملک آباد
4- علی ایلکا
5- علیرضا یزدانی
جلسه تاج و گل محمدی درباره انتخابات هیئت فوتبال تهران