یکی از روش های کاربردی مقابله با فیشینگیا سرقت آنلاین استفاده از رمز یکبار مصرف است این رمز یکبار مصرف ها با اعتباری که در زمان کم دارند، باعث جلوگیری از به سرقت رفتن اطلاعات شما می شود.

سرخط اخبار