یک کارشناس مسائل آفریقا، با اشاره به تصمیم دولت موقت سودان برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مشروط کردن این موضوع به موافقت مجلس سودان، گفت: دولت موقت سودان با تعیین این شرط، تلاش کرده که به نوعی اعتراضات مردمی در ارتباط با این موضوع را کنترل و مدیریت کند.

جعفر قنادباشی، در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا مجلس سودان با عادی سازی روابط دولت این کشور با رژیم صهیونیستی موافقت می کند؟ باتوجه به برخی از اعتراض های مردمی صورت گرفته نسبت به این موضوع، خاطرنشان کرد: بعد از سقوط دولت «عمر البشیر»، مجلس سودان نیز منحل شد و در حال حاضر شورای حاکمیتی در سودان فعال است که ترکیبی از نظامیان و برخی از نمایندگان احزاب است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس به معنای واقعی در حال حاضر در سودان وجود ندارد، باید منتظر برگزاری انتخابات در این کشور جهت تشکیل مجلس جدید بود و این موضوعی زمان بر است. به نظر می رسد دولت موقت سودان با تعیین چنین شرطی تلاش کرده که به نوعی اعتراضات مردمی در سودان را در مخالفت با این موضوع کنترل کند و از افزایش آن جلوگیری کند.
این کارشناس مسائل آفریقا با بیان اینکه در همین چارچوب دولت موقت سودان تاکید دارد تا مجلس این کشور با این موضوع موافقت نکند عادی سازی رسمی نمی شود و همین موضوع اعتراضات مردمی را کاهش می دهد،گفت: شورای حاکمیتی که در سودان در حال حاضر مشغول به فعالیت است شورای ضعیفی است و وظیفه اش برگزاری انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید سودان است.
وی با تاکید بر این که عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی وظیفه دولت موقت نیست، خاطرنشان کرد: دولت موقت سودان دولت ضعیف است و دست نشانده امارات و عربستان است.
قنادباشی در همین ارتباط افزود: سودان طی دهه های گذشته هیچ گاه دولتی اینقدر ضعیف نداشته است دولتی که به نوعی می توان گفت دست نشانده است و اسرائیل و آمریکا از ضعف دولت سودان برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.
این کارشناس مسائل آفریقا در پاسخ به این ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار