رئیس جمهور: قیمت دلار بازار و نیمایی واقعی نیست، اگر منابع ما آزاد شود دلار از ۲۴ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان می رسد.
سرخط اخبار