وزیر کشاورزی: اگر کسی گوشت ۲ دلاری سراغ دارد، برود وارد کند و کیلویی ۴۰ هزار توامن بفروشد. کسی جلوی این کار را نگرفته است.
سرخط اخبار