پیوند موفقیت آمیز قلب جوان مرگ مغزی به دختر ۱۶ ساله

شبستان سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۳
امروز و با رکورد اورژانس در انتقال هوایی قلب اهدایی از رشت به تهران در ۵۰ دقیقه قلب اهدایی یک جوان مرگ مغزی بها موفقیت به دختر ۱۴ ساله ای پیوند شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان : امروز عوامل اورژانس هوایی کشور صبح امروز (سه شنبه ۴ تیر) برای سومین انتقال قلب اهدایی در سال ۹۸ راهی رشت شدند، تا قلب اهدایی یک جوان که به خاطر تصادف با موتور دچار مرگ مغزی شده بود و خامواده موافق با اهدای قلب عزیز خود شده بودند را به تهران برای انجام پیوند قلب منتقل نمایند.
این قلب در عرض ۵۰ دقیقه از بیمارستان رازی رشت به اتاق عمل در بیمارستان تهران منتقل شد که یک رکورد برای انتقال محسوب می شود. و قلب اهدایی با موفقیت به دختر ۱۴ ساله ای پیوند شده است.
همچنین کلیه های این جوان در رشت به بیماران نیازمند پیوند زده می شود و کبد وی هم برای اهداء به شیراز منتقل شده است.
پایان پیام/ 55

سرخط اخبار