معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با شناسایی استعدادهای هر منطقه و نیازهای آن، سراهای نوآوری را به وجود آورده است که دستاوردهای منحصربه فردی دارد و می تواند به رشد پرشتاب علمی کشور در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب کمک بسیاری کند.

به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا ، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین دانشگاه حضوری جهان اقدامات بسیاری در جهت تبدیل شدن به دانشگاه فناور و مسئله محور انجام داده است و می خواهد اقتصاد دانش بنیان و پژوهش اثرگذار را در کشور رونق ببخشد.
معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی با شناسایی استعدادهای هر منطقه و نیازهای آن، سراهای نوآوری را به وجود آورده است که دستاوردهای منحصربه فردی برای دانشجو، دانشگاه و نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد و می تواند به رشد پرشتاب علمی کشور در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب کمک بسیاری کند.
در میان سراهای نوآوری ذیل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، سرای نوآوری و فناوری بذر، گلخانه و نهاده های کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه-مجلسی، یکی از مهم ترین بخش های فناورانه کشور برای خودکفایی در حوزه های مختلف از جمله بذر است.
مأموریت جدیدی نیز توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برعهده واحد مبارکه-مجلسی گذاشته شد. این دانشگاه در حال ایجاد شبکه ای است که محور آن با سرای نوآوری بذر، گلخانه و نهاده های کشاورزی است. واحد مبارکه-مجلسی محل طرح ملی خودکفایی بذر بوده و سرای نوآوری می تواند خدمات صفر تا ۱۰۰ را تأمین کند؛ البته واحدهای دیگر هم می توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند.
این سرا در سال ۹۸ توانست مجوز فعالیت دریافت کند و اقدامات خود را نیز در همین راستا شتاب داده است. در همین رابطه، این سرا اقدام برای راه اندازی اولین شتاب دهنده رسمی با مجوز معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تحت عنوان شتاب دهنده پینووا کرده است.
براساس این گزارش ...

سرخط اخبار