احمدی نژاد پس از بدرقه مشایی و بقایی به زندان اوین چه گفت؟+عکس

ساعت 24 چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۱

محمود احمدی نژاد پس از بدرقه مشایی و حمید بقایی تا زندان اوین گفت: نهادهای حکومتی و دستگاه قضایی وظیفه ای جز رفع ظلم ندارند. در همین زندان اوین مطمئن هستم که انسان های بی گناه زیادی هستند که به آنها ظلم شده است، حالا با انگیزه ها و توجیهات گوناگون.
احمدی نژاد گفت: اساس و پایه دوام خلقت و دوام جامعه بشری، عدالت است. اصل حکومت، این دم و دستگاه های عریضی که در دنیا ایجاد می کنند، قوای گوناگون و سازمان های اداری همه برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع ظلم است.
به نوشته کانال تلگرامی احمدی نژاد، وی افزود: اگر خدای ناکرده اجرای عدالت و رفع ظلم نباشد، نه تنها این ها هیچ ارزشی ندارد بلکه وبال است، هم وبال گردن متصدیان و هم وبال گردن ملتی است که این ساختارها و ساز و کارها را می خواهند اداره و حقوقش را تامین کنند.
احمدی نژاد گفت: خیلی وقت ها یک ظلم، درهای رحمت الهی را می بندد و اجرای عدالت درهای رحمت الهی را به روی جامعه باز و مشکلات را برطرف می کند. خیلی از مواقع ما به دنبال پیدا کردن علت و ریشه مشکلات هستیم ولی من فکر می کنم ریشه بسیاری از مشکلاتی که در جای جای کره زمین و جای جای ایران وجود دارد بخاطر ظلمی است که به بندگان خدا می شود. نهادهای حکومتی و دستگاه قضایی وظیفه ای جز رفع ظلم ندارند. در همین زندان اوین مطمئن هستم که انسان های بی گناه زیادی هستند که به آنها ظلم شده است، حالا با انگیزه ها و توجیهات گوناگون. امیدوارم با اجرای عدالت درها باز شود، مظلومین از ظلم نجات پیدا کنند، راه ها برای بارش رحمت الهی بر ملت ایران و همه بشریت باز شود و ان شاءالله هر چه زودتر از همگان.. رفع ظلم شود.
وی در پایان گفت: شاید مهمترین و ...

سرخط اخبار