از آغاز جولان کرونا در ایران، حدود یک سال می گذرد و ما روزهای سختی را پشت سر گذاشته ایم و اما امروز در جایگاهی ایستاده ایم که دستاورد تمام رفتارهای غلط اجتماعی ما در برابر این ویروس کشنده، سنگ قبرهایی گسترده در آرامستان ها، خانواده هایی داغدار، خستگی و ناامیدی کادر درمان و محدودیت هایی خانمان برانداز برای خود ماست. از جمله این رفتارهای اشتباه، سفر به حومه شهرها و لذت بردن از طبیعت این مناطق است. از میان افرادی که به این سفرهای کوتاه می روند تکلیف افرادی که هنوز کرونا را جدی نگرفته و به مرگبار بودن آن اعتقادی ندارند مشخص است اما هستند برخی از مردم نیز که این نوع تفریحات را برای حفظ روحیه خود در دوران کرونا لازم می دانند و معتقدند که این گشت و گذارها به دلیل عدم تناقض با دستورالعمل های بهداشتی مشکل آفرین نیست اما در نهایت، این نوع رفتارها با هر نیت و اعتقادی که باشد به ضرر آحاد مردم تمام می شود و برای جامعه خطرآفرین است.این گزارش در پایان هفته اول محدودیت های کرونایی تهران در روزهای اوج کرونا تهیه شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار