43 ويلاي ميلياردي با دستور قضايي تخريب و 5 هكتار از اراضي كشاورزي در خوشنام ملارد آزاد سازي شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان تهران ، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان ملارد گفت: با توجه به افزايش غير منطقي قيمت اراضي كشاورزي، سودجويان و دلالان با خريد اين اراضي و تبديل انان به ويلا اين اراضي را با چندين برابر قيمت به فروش مي رسانند.
جواد جبله افزود: براساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ اراضي كشاوري هر گونه تغيير كاربري در اين اراضي منجر به برخورد قضايي مي شود و جهاد كشاورزي و شهرداري ها ملزم به برخورد با اين تغيير كاربري ها هستند كه در بررسي ها مشخص شده است بيشترين ضرر نصيب خريداران اين باغ ويلا ها گرديده است.
وي با اشاره به اينكه برخورد با دلالان و سودجويان اراضي كشاورزي هم در دستور كار است ، افزود: دستگاه قضايي بدون مماشات با هر كس و در هر جايگاهي كه باشد و تخلفي از وي سر بزند برخورد خواهد كرد.
وي گفت: امروز جهاد كشاورزي به همراه عوامل انتظامي 43 ويلاي ميلياردي را كه در اراضي كشاورزي احداث شده بود تخريب و 5 هكتار از اراضي كشاورزي هم كه با ديوار كشي هاي غير مجاز تغيير كاربري يافته بود آزادسازي كرد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار