کرمانشاه شهر زیبایی هاست و پاییز آن ملون و هزار رنگ. بلوار تاق بستان یکی از مسیرهایی است که فصل پاییز زیبایی اش چشم هر کسی را نوازش می دهد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار