خبرگزاری های وابسته به عربستان صعودی نوشتند هر کس اطلاعات از سردار سپاه قدس عبدالرضا شهلایی، که در یمن فعالیت میکند بدهد ۱۵ میلیون دلار جایزه خواهد گرفت!
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.