با تخریب این ساخت و سازها که شامل چهار دیواری و باغ ویلا بود 10 هکتار از اراضی کشاورزی در روستای آلوئک شریف آباد شهرستان پاکدشت آزادسازی شد.

رئیس جهاد کشاورزی پاکدشت در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: تغییر کاربری در زمین های کشاورزی یه عنوان جرم مستمر شناخته شده و باید پس از تخریب سرزمین ها به وضع قابل کشت بازگردانده شود.
فرامرزی افزود: در مجموع 26هزار هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان پاکدشت وجود دارد که همواره بخش قابل توجهی از آن با تغییر کاربری افراد سودجو در معرض تهدید قرار دارد.
وی گفت: به هیچ عنوان تغییر کاربری و احداث بنا در اراضی کشاورزی امکان پذیر نیست و مردم آگاه باشند که هرگونه سرمایه گذاری در این اراضی که به صورت غیر مجاز تغییر کاربری داده شده جز زیان مالی برای آنها نتیجه ای به دنبال ندارد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار