رئیس شورای شهر رودهن به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد.به گزارش ایسنا، حجت الاسلام تقیان رئیس حوزه قضایی بخش رودهن در این باره اظهار کرد: در راستای رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر رودهن، رئیس شورای شهر رودهن به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد.وی افزود: پرونده در جریان رسیدگی و تکمیل تحقیقات نهایی است.

سرخط اخبار