تهران- ایرنا- رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور با یادآوری آتش سوزی های رخ داده در صنایع پتروشیمی کشور در سال های گذشته، گفت:: فرض اولیه این بود که شاید منشا این حوادث، حمله های سایبری و خراب کارانه باشد ولی بررسی ها مشخص کرد تقریبا تمام این حوادث در لایه های ایمنی به وجود آمده بود؛ حادثه مرکز درمانی در خیابان شریعتی در لایه ایمنی رخ داد و نوع نگهداری کپسول های گاز به طور انباشته و کنار هم و عدم رعایت نکات ایمنی باعث انفجار شده است.

به گزارش پایداری ملی، سردار «غلامرضا جلالی»، در گفت وگویی اظهار داشت: فناوری، امروز در قالب زیرساخت های یک کشور به ارائه خدمت پرداخته و به جز لاینفک زندگی مردم تبدیل شده است.
رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: فناوری های پیشرفته به دلیل ممزوج شدن با عناصر سایبری و هوشمند در ساختار خود، غیر از تمام منافعی که دارند تهدیداتی را نیز به همراه دارند. در واقع فناوری های نو، ترکیبی از تهدید و فرصت هستند. به طور مثال امروز شبکه های اجتماعی کارکردی ضروری در زندگی مردم دارد. ولی شبکه اجتماعی که در تسلط کشورهای خارجی باشد می تواند برای کنترل افکار عمومی و مردم کشورهای دیگر و ایجاد آشوب ها و برهم زدن نظم و امنیت هم مورد استفاده قرار گیرد.
سردار جلالی با بیان اینکه، ضمن استفاده از فناوری باید مراقب باشم تا درگیر آسیب ها و تهدیدات آنها نشویم، با ذکر مثالی یادآور شد: برای مثال ما امروز از فناوری هسته ای برای تشخیص و درمان استفاده می کنیم اما به طور طبیعی همین فناوری اگر به ملاحظات ایمنی آن توجه نشود می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد. ملاحظات پدافند غیرعامل در دنیا به سه لایه ایمنی، امنیتی و دفاعی تقسیم می شود.
ریشه همه حوادث در زیرساخت ها را الزاما نمی توان ناشی از اقدام دشمن دانست
سردار جلالی با اشاره به حادثه های آتش سوزی در صنایع پتروشیمی کشور در سال های گذشته توضیح داد: فرض اولیه این بود که شاید منشا این حوادث، حمله های سایبری و خراب کارانه باشد ولی با بررسی های ما مشخص شد تقریبا تمام این حوادث در لایه های ایمنی به وجود آمده بود. در همین مساله اخیر مرکز درمانی واقع در خیابان شریعتی هم بررسی ها نشان داد که اتفاق در لایه ...

سرخط اخبار