سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفت: هیچ برنامه و یا درخواستی در رابطه با افزایش قیمت بلیت هواپیما مطرح نشده است.

شعار سال : همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از حوزه های حمل ونقلی دچار مشکل شده اند به طوری که صنعت حمل ونقل هوایی در بازه ای از زمان با کاهش چشمگیر جابه جایی مسافران رو به رو شد. البته بعد از مدتی محدودیت ها برداشته و استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی الزامی شد. در همین زمینه گفت وگویی را با رضا جعفر زاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری انجام داده ایم.
با ورود ویروس کرونا آخرین وضعیت حمل و نقل در بخش هوایی جهان به چه شکلی است؟
جعفرزاده: تمامی کشور های جهان هم اکنون درگیر ویروس کرونا هستند، یکی از مدل های حمل و نقلی که در جهت توسعه اقتصادی کشور ها نقش تعیین کننده و بسیار موثری دارد حمل و نقل هوایی است که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا بخش عمده ای از این مدل درگیر این ویروس شده است.
تنها ۱۰ درصد از پرواز های دنیا انجام می شوند
آیا میزان حمل ونقل هوایی در جهان کاهش یافته است؟
جعفرزاده: در این شرایط شاهد کاهش چشمگیر حمل و نقل هوایی هستیم به طوری که از ابتدای شیوع کووید ۱۹ تاکنون تنها ۱۰ درصد از پرواز ها امکان انجام داشت که از این میزان هم بخشی از آن ها پرواز های موردی و برنامه ای بوده است.
آیا برداشته شدن محدودیت های هوایی توانسته در توسعه حمل ونقل هوایی موثر باشد؟
جعفرزاده: یکی از راه هایی که باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود انجام دوباره فعالیت شرکت های هواپیمایی است، توسعه این فعالیت ها هم باعث به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد کشور می شود به طوری که با برداشته شدن محدودیت ها در برخی از استان های کشور و کنترل ویروس کرونا پرواز ها را با لحاظ شرایط مصوب ستاد مرکزی کرونا آغاز کردیم.
نحوه رعایت ...

سرخط اخبار