مشتریان تلفن ثابت مرکز مخابرات توحید جهت انجام امور مخابراتی به مرکز مخابرات شهید چمران مراجعه نمایند.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، در راستای تجمیع مراکز مخابراتی، امور مشتریان تلفن ثابت مرکز مخابرات توحید با پیش شماره های 6612، 6642، 6643، 6656 الی 6659 و 6690 الی 6694 از تاریخ 20 مهر ماه به مرکز مخابرات شهید چمران منتقل می شود.
براساس همین گزارش از شهروندان و مشتریان در محدوده مرکز توحید درخواست می شود جهت انجام تمامی امور مخابراتی به مرکز مخابرات شهید چمران به آدرس: خیابان ستارخان، خیابان یکم دریان نو، مقابل مجتمع تجاری مفید مراجعه نمایند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری